Hanssen Transitie management & coaching

Profiel

Hanssen Transitie staat voor het samenbrengen van wensen en ideeen. In de vorm van (interim)management, coaching en mediation.


Resultaatgerichte bruggenbouwer

De passie en kracht ligt in het totstandbrengen van gewenste veranderingen in een professionele en maatschappelijk relevante omgeving. Resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid zijn gekoppeld aan samenbindend leiderschap. In verandertrajecten worden betrokkenen aan het te behalen doel verbonden.


Persoonlijke verantwoordelijkheid als kernwaarde

Verantwoordelijkheid nemen voor de situatie waarin men zich bevindt en de route die men wil bewandelen is de enige manier om op persoonlijk en groepsniveau structurele resultaten te behalen. Hiervoor is het bewust-zijn van eigen overtuigingen, het effect van handelen ed. nodig. Het vraagt soms moed om alleen of samen als managementteam, bestuur of maatschap in de spiegel te kijken. Hanssen Transitie biedt u of uw team ondersteuning om zelfkritisch en zelfbewust aan gewenste veranderinge te werken. In de vorm van (interim-)management, executive coaching en mediation.


Performance / executive coaching

Bij Hanssen Transitie kunt u terecht voor performance en personal coaches, allen ervaren en hoog opgeleide professionals, die over verschillende technieken beschikken.


Informatie en opdrachtgevers : zie LinkedIn


directeur/eigenaar

drs. J.M.M. Hanssen

Rozenbos 13

6991 JT Rheden

06 42 21 09 33