Hanssen Transitie management & coaching


Hanssen Transitie levert


Transitiemanagement

met als specialisatie het tot standbrengen van beweging op het niveau van denken, doen en willen. De resultaten worden (structureel) zichtbaar op het niveau van organisatie, groep en individueel. Denk aan cultuurverandering, verbetering van overleg- en besliscultuur, meetbare doelen en resultaten, minder ziekteverzuim en betere prestaties.


Executive coaching

door zeer ervaren en goed geschoolde professionals waarbij bewustwording en daarmee het (terug)krijgen van de greep op het eigen leven, werk, bestuur of maatschap.


Mediation

waarbij met ervaren mediators gewerkt wordt aan oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Veranderen is de gewoonste zaak van de wereld. Wij helpen het vertrouwen te krijgen dat een volgende stap leidt tot structurele verbeteringen.

Faciliterend management in zijn ware betekenis.

Welkom